Precariobelasting vijf jaar eerder afgeschaft.

Na twaalf jaar discussie, wordt de precariobelasting afgeschaft. Hier stemde de Tweede Kamer mee in. Minister Plasterk wilde eerder een overgangsperiode van tien jaar om de gemeenten tijd te geven voor de aanpassing van hun begrotingen, maar van die termijn heeft de Kamer vijf jaar gemaakt.

Het gaat om de precariobelasting die de nutsbedrijven in verschillende gemeenten nog moeten betalen over het netwerk dat zij op de gemeentegrond exploiteren. Niet alle gemeenten heffen deze belasting, maar de kosten worden wel over alle klanten van de betreffende nutsbedrijven verhaald. Hierdoor moesten ook burgers uit andere gemeenten meebetalen, die niet hebben gestemd op de gemeenteraad die heeft besloten tot de precarioheffing.

PVDA en VVD vonden de overgangstermijn te lang en dienden een amendement in om deze terug te brengen naar vijf jaar. De Tweede Kamer heeft dit amendement aangenomen. Onder de overgangsregeling mogen gemeenten de tarieven van de precario niet verhogen.

2017-05-19T13:28:31+01:00