Meer energie verbruikt in 2016.

Nederland heeft in 2016 meer energie verbruikt dan in het voorgaande jaar. In totaal werd er 2 procent meer verbruikt dan in 2015, blijkt uit cijfers van CBS. Er werd vooral meer aardgas verstookt aangezien het gemiddeld kouder was dan in 2015. Daarnaast werd aardgas vaker ingezet om elektriciteit te produceren. Op deze manier werd de elektriciteitsproductie uit steenkool gecompenseerd.

Lagere gaswinning

De winning van aardgas daalde. Om alsnog aan de vraag te voldoen, werd 6,3 miljard kubieke meter aardgas gebruikt dat eerder was gewonnen en werd opgeslagen in lege gasvelden en zoutgrotten. Bovendien werd meer aardgas geïmporteerd.

Hernieuwbare energie

Ruim 90% van de energie komt nog altijd uit aardgas, olie en steenkool. Die overige tien procent energie is afkomstig uit hernieuwbare energie, kernenergie, afval en elektriciteit uit het buitenland.

2017-05-19T13:28:31+01:00