Kritiek op conceptadvies SDE+ 2018.

Naar aanleiding van het conceptadvies van ECN, vraagt de NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) de Rijksoverheid om ‘reëlere randvoorwaarden’ in de SDE+ 2018. De NVDE geeft aan dat ze aannemen dat de voorwaarden te scherp zijn neergelegd en veel basisbedragen te laag ingestoken.

Volgens de NVDE is er daardoor een reële kans dat er de komende jaren te weinig projecten worden ingediend voor het behalen van de doelen van het energieakkoord en het Urgenda-vonnis. ‘Mede door kostenreducties is er voldoende budget om de doelen te kunnen halen, maar dan zijn er op diverse onderdelen reëlere randvoorwaarden nodig, en meer maatwerk’, aldus de NVDE.

Realisatiegraad onder druk

‘Onze algemene indruk is dat met de recente verlagingen van veel basisbedragen er weliswaar nog steeds projecten zijn die hiermee gerealiseerd kunnen worden, maar zeker niet het merendeel’, vervolgt de NVDE. ‘Dit is voor ons een belangrijk punt van zorg, omdat het ertoe kan leiden dat de pijplijn aan projecten onvoldoende gevuld blijft en omdat het de realisatiegraad onder druk kan zetten.’

SDE+ 2017

De subsidieregeling SDE+ is bedoeld voor het stimuleren van hernieuwbare energietechnieken. Onderverdeeld in water, wind, zon, biomassa en aardwarmte. Het is mogelijk om met de SDE+ regeling subsidie te ontvangen voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte uit bijvoorbeeld biomassa (vergisting, verbranding, vergassing en afvalverbranding).

Zoals elk jaar zijn er twee aanvraagrondes, een voorjaarsronde en een najaarsronde. De SDE+ najaar 2017 start op 3 oktober en duurt tot 26 oktober.

2017-08-22T14:45:52+01:00